Turniej Jednego Wiersza

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zaprasza do udziału w Otwockim Święcie Poezji – Turnieju Jednego Wiersza z okazji 100-lecia miasta Otwocka. Impreza odbędzie się 17 września w Muzeum Ziemi Otwockiej, początek o godz. 17.00.

Program:

1. Powitanie uczestników
2. Kilka słów o stuleciu miasta
3. Turniej Jednego wiersza
– zapisy uczestników
– przedstawienie składu jury
– prezentacja turniejowych tekstów
4. Obrady jury
5. Przerwa na kawę.
6. Literacka prezentacja twórczyń otwockich
7. Ogłoszenie werdyktu jury – wręczenie nagród
8. Występ laureatów
9. Pożegnanie

Prowadzenie – Maria Kościuszko, JacAr Rostocki

Regulamin Otwockiego Turnieju Jednego Wiersza

1. Organizatorem Turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Otwocka.
2. Formą uczestnictwa w turnieju jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa, napisanego w języku polskim, nienagradzanego w innych konkursach literackich i niedrukowanego w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych.
3. Utwór konkursowy nie powinien być zbyt długi, jego prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.
4. Wiersze przedstawione w turnieju będą oceniane przez jury, którego skład imienny podany zostanie podczas rozpoczęcia imprezy.
5. Uczestnik jest zobowiązany posiadać dwa egzemplarze wydrukowanego tekstu, jeden przed rozpoczęciem turnieju należy przekazać jurorom.
6. Tematyka wierszy jest dowolna, wyjątkowo jednak w tym turnieju mile widziane będą teksty związane z Otwockiem, na przykład limeryki.
7. Organizatorzy dysponują sumą 600 złotych na nagrody dla laureatów. Przewiduje się wyróżnienie dla wiersza „otwockiego”. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje jury turnieju, w zależności od oceny utworu.
8. Laureaci są zobowiązani potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór nagrody i podać niezbędne dane.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.