W Nowy Rok z TPO

Członkowie Towarzystwa powitali rok 2017 podczas tradycyjnego spotkania noworocznego, które odbyło się 22 stycznia w restauracji Soplicówka.

Ubiegły rok podsumował Sebastian Rakowski, prezes TPO. Przypomniał inicjatywy Towarzystwa związane z obchodami stulecia praw miejskich Otwocka – specjalną edycję Festiwalu Świdermajer, konkurs fotograficzny i okolicznościowe publikacje. Następnie złożył obecnym życzenia noworoczne i zaprosił na poczęstunek. Przed rozpoczęciem nieoficjalnej części spotkania zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć Gerarda Wołodźki, zmarłego w ubiegłym roku społecznika, samorządowca i wieloletniego działacza TPO.

noworoczne2017a

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka liczy obecnie blisko 70 członków. Jest najstarszą organizacją działającą w Otwocku. Popularyzuje wiedzę o historii miasta, prowadzi działalność wydawniczą i organizuje imprezy kulturalne, z których najbardziej znaną jest Festiwal Świdermajer, poświęcony tradycji i współczesności drewnianej architektury Otwocka i okolic.