Dokumenty

Statut Towarzystwa Przyjaciół Otwocka uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TPO, które odbyło się 27 lutego 2010 roku. Pobierz statut (PDF)

Deklaracja członkowska – wypełniony i podpisany druk można dostarczyć osobiście, lub przesłać pocztą na adres podany w formularzu. Pobierz deklarację (PDF)