Władze

Zarząd: Sebastian Rakowski (prezes), Anna Szymańska-Petryk (skarbnik), Jarosław Kozłowski, Tomasz Kapusta (wiceprezes), Marcin Michalczyk (wiceprezes), Patryk Popis, Przemysław Bogusz (sekretarz).

Komisja rewizyjna: Teresa Dudzicka, Maciej Gągała, Jadwiga Rakowska