Spotkanie autorskie

Spotkanie z Katarzyną Kulik prowadziła Anna Czyżewska

W restauracji „Soplicówka” z czytelnikami spotkała się 11 maja Katarzyna Kulik, autorka książki „Ksiądz Stanisław Żebrowski. Proboszcz i lider parafii Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie”.

Poetycka publikacja

Maria Kościuszko

Staraniem TPO został wydany tomik zawierający wiersze laureatów wszystkich 10 Otwockich Turniejów Jednego Wiersza. Wstępem opatrzyła go Maria Kościuszko, pomysłodawczyni i główna organizatorka tej cyklicznej imprezy, która od 2011 r. odbywa się pod auspicjami Towarzystwa.