Poetycka publikacja

Maria Kościuszko

Staraniem TPO został wydany tomik zawierający wiersze laureatów wszystkich 10 Otwockich Turniejów Jednego Wiersza. Wstępem opatrzyła go Maria Kościuszko, pomysłodawczyni i główna organizatorka tej cyklicznej imprezy, która od 2011 r. odbywa się pod auspicjami Towarzystwa.

Obchody 100-lecia TPO

Gości powitał Sebastian Rakowski, prezes TPO

W grudniu 2012 r. minęło 100 lat od utworzenia najstarszej organizacji w Otwocku, jaką jest nasze stowarzyszenie. Jubileusz świętowaliśmy 16 grudnia w Muzeum Ziemi Otwockiej, w obecności wielu członków TPO oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Otwockiej gościliśmy…