Wyniki konkursu plastycznego

Konkurs plastyczny „Mój Świdermajer”  został rozstrzygnięty.  Jury w składzie: Jacek Grymuza, Katarzyna Kulik i Agnieszka Książek dokonało oceny 145 prac. W wyniku obrad wyłoniono zwycięzców i przyznano nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Konkurs plastyczny

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Mój świdermajer”. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką (z wyłączeniem techniki przestrzennej 3D), prezentujące drewnianą architekturę linii otwockiej – świdermajer.